דף הבית

isoISO

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת

א

אירוע חומרים מסוכנים
התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות או דליקה.

ב

בוצה
חומר אורגני מוצק המופרד משפכים בתהליך של שיקוע, סינון או הצפה. במתקני טיהור שפכים, מקור הבוצה הוא במוצקים השוקעים באגני הטיפול הראשוני ובמיקרואורגניזמים שפירקו את החומר האורגני שבשפכים. בתעשייה, מקור הבוצה הוא משקעים המצטברים בקו הייצור, לרבות בתחתית מכלי הייצור.
בור ספיגה
בור המשמש או המיועד לשמש לקליטת שפכים לשם סילוקם בדרך של חלחול לקרקע.
ביובית
כלי רכב הנושא ציוד המתאים לטיפול בבעיות במערכות ביוב בעלות צנרת בקוטר רחב, שאיבת בורות ספיגה, שאיבת בורות רקב, מפרידי שומן, מפרידי שמן מינרלי וכדומה.
בסיס
תרכובות שערך ההגבה שלהן בתמיסה מימית (pH) הוא בין 7 ל-14. תרכובות אלו קולטות פרוטון במהלך תגובה כימית ומעלות את ריכוז יוני ההידרוקסיד (OH-) בהמסתם במים.
ביודגרגציה (התכלות)
פירוק חומר באמצעות מיקרואורגניזמים (חיידקים, פטריות או וירוסים). זמן ההתכלות תלוי בתנאי הסביבה - לחות, טמפרטורה, קרינת שמש, זמינות חמצן ועוד. כיום תופסים תאוצה בשוק חומרים שזמן ההתכלות שלהם קצר (כגון שקיות אשפה מתכלות).

ג

גיליון בטיחות חומרים (MSDS)
גיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים, הגליון מיועד לספק לעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות חירום את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה, הגליון מכיל מידע כגון מאפיינים פיזיקליים (נקודת התכה, נקודת רתיחה, נקודת התלקחות, וכיוצא בזה), רעילות, השפעות בריאותיות, עזרה ראשונה, ריאקטיביות, אחסון, הובלה, סילוק, ציוד מגן, ונהלים לטיפול בשפיכה. בישראל, יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן , כמו גם מקומות עבודה שמוחזקים בהם חומרים מסוכנים מעל כמות מסוימת, מחויבים על פי חוק לצרף גיליונות בטיחות לחומרים שהם מספקים. במקום עבודה חלה חובה להחזיק בהישג ידם של העובדים גיליון בטיחות לכל חומר מסוכן שמקום העבודה מחזיק ולהביא לידיעת עובדיו את תוכנם של גיליונות הבטיחות של החומרים איתם הם עובדים.

ד

דיגום
הוצאת נפח נוזלים מנקודת דיגום באופן המייצג את הזרם הנדגם, לצורך אפיונו, ביצוע בדיקות מעבדה וניתוחן.
דוגם מוסמך
מי שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות מזמן לזמן, במתכונת שהורה ממונה סביבה או ממונה בריאות.
דיגום חטף
דיגום רגעי (sampling grab) על פי הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, שמטרתו לבדוק את איכות המים בזמן נתון.
דיגום מורכב
אוסף של דגימות חטף הנלקחות באופן ידני או בעזרת מכשור ייעודי, לפרקי זמן המוגדרים על פי דרישות תכנית הדיגום. מטרת הדיגום המורכב היא לבדוק את איכות המים לאורך זמן. ברוב המקרים יכלול הדיגום המורכב לפחות 8 דגימות חטף. במכשור מתאים ניתן לבצע דיגום הפרופורציונלי לספיקה משתנה.

ח

חומר מסוכן (חומ"ס)
כל חומר שעשוי להזיק לאדם, לחי או לצומח, לרכוש, או לסביבה, הסכנה בחומרים אלה נובעת מתכונות כגון דליקוּת, רעילוּת, רדיואקטיביות או השפעה מסרטנת.
חסכם
התקן המותקן על פתחי צינורות מים, וגורם לויסות הזרימה והפחתת צריכת המים מהם.
חומצה
תרכובות שערך ההגבה שלהן בתמיסה מימית (pH) הוא 0-7. תרכובות חומציות מוסרות פרוטון במהלך תגובה כימית ומתפרקות במים ליצירת יוני הידרוניום (-H).
חוק רישוי עסקים
רישיון עסק הוא היתר לניהול עסק הניתן ע"י רשויות מוסמכות. התנאים נוגעים בנושאים של איכות סביבה, בטחון פנים, רווחה, חקלאות (הדברה) ובריאות. בישראל ניתן רישיון עסק מכוח חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. חוק זה מסמיך את שר הפנים לקבוע את אילו עסקים טעוני רישוי. ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית ועסק שפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית, קנסות ואף עונשי מאסר.

ט

טיפול מקדים
טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או מחוצה לו ובטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים.

כ

כלכלה מעגלית
כלכלה מעגלית היא גישה כלכלית החותרת למניעת בזבוז, על ידי ניצול מרבי של חומרי גלם או אנרגיה. ההנחה בבסיס הכלכלה המעגלית היא שעקב סופיות המשאבים בכדור הארץ, המודל הליניארי אינו בר קיימא. לכן מציעה הכלכלה המעגלית שינוי בשרשרת האספקה כך שכל משאב ינוצל בכמות המרבית של פעמים לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה. מודל זה מאופיין במיצוי ובשימוש חוזר מרבי במשאבים מרמת המוצר, דרך מרכיביו, ועד חומרי הגלם מהם הוא מיוצר.

מ

מספר CAS
מספר זיהוי של חומרים כימיים המופיעים בספרות המקצועית ושנקבע ע"י האגודה האמריקנית לכימיה (Chemical Abstract Service), על מנת להקל על חיפושים במסדי נתונים, שכן אותו חומר מופיע לעיתים קרובות בשמות שונים. סוגי החומרים הממוספרים הם יסודות, איזוטופים, חלקיקים תת-אטומיים, מתכות, סגסוגות, מינרלים, חלבונים, חומצות גרעין, פולימרים, תרכובות ותערובות נוספות.
מספר או"ם
ספרי או"ם UN הם מספרים בני ארבע ספרות (בין 0004 ל-3376) המציינים חומרים מסוכנים בעת הובלתם. המספרים נקבעים על ידי קבוצת מומחים של האו"ם להובלת חומרים מסוכנים, יש מספרים המציינים חומר כימי בודד, ואחרים מציינים קבוצת חומרים בעלי תכונות דומות.
משאבה טבולה
משאבה אשר טבולה בנוזלים בכל עת.
מעבדה מוסמכת
מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (התשנ"ז) שהוסמכה לבצע את בדיקות ספציפיות.
ממיסים (סולבנטים)
חומרים שיש ביכולתם להמס חומר אחר (המומס). הממס והמומס יוצרים יחד תמיסה בתהליך שנקרא המסה (solvation). רוב הממסים הקיימים הם תרכובות אורגניות, כלומר תרכובות המכילות אטומי פחמן. אף על פי כן, ישנם ממסים אחרים שאינם שייכים לקטגוריה זו כגון מים ואמוניה.

נ

נקודת דיגום
הנקודה ממנה נלקחת דגימה שנקבעה בהתאם להוראות הרלוונטיות.
ניצולת אנרגטית (דירוג אנרגטי)
היחס בין כמות החשמל הנצרכת וכמות החשמל המנוצלת ע"י המוצר החשמלי.

ס

סקר פערים סביבתיים
סקר שמטרתו לבחון את הפערים בין דרישות הרגולציה לבין השפעה של עסק על הסביבה.
סקר קרקע היסטורי
סקר שמטרתו לאסוף את כל המידע הקיים לגבי הזיהום הפוטנציאלי באתר. הוא מאגד פרמטרים שונים המאפיינים את האתר (כגון תשתיות, דליפות, וכד’), נתונים מבדיקה מקיפה מול משרדי ממשלה ורשויות, מסיור בשטח עצמו, מסקירת תצלומים ומפות של האתר, מסקירה הידרולוגית של מצב מי התהום וחתך גיאולוגי לאפיון שכבות הקרקע. סקר היסטורי מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים.
ספר מתקן
מסמך המפרט את תפקידו, מבנהו, תפעולו ואחזקתו של מתקן, דוגמת מפריד שמן.

פ

פרשה טכנית
פרשה טכנית מתארת את פעילות העסק והמשמעות הסביבתיות הנובעות מפעולתו. המסמך כולל תיאור הפעילות העסקית, תהליכים המתרחשים במהלכה, מקורות הזיהום האפשריים (עם פירוט החומרים, הריכוזים וקצבי הפליטה הצפויים), שפכים, מפגעי רעש, זעזועים, חומרים מסוכנים וכד'. הצגת החומר בפרשה טכנית מגובה במסמכים מאשרים, בתרשימים, במאזני חומרים ובנתונים נוספים, אשר מטרתם להוכיח כי אין בכוונת העסק או המפעל לגרום לנזקים סביבתיים.

ק

קורוזיה
קורוזיה (שיתוך) הוא תהליך כימי הרסני בחומר הנובע מחשיפה לסביבה- מגע עם חומר אחר,עם סביבה חומצית או סביבה בסיסית במיוחד. לרוב מתייחסים לחמצון אלקטרוכימי של מתכות ע"י מחמצן אטמוספירי ודוגמה מוכרת של קורוזיה מחיי היומיום היא חלודה- תחמוצת ברזל הנוצרת בחשיפה ממושכת של ברזל לחמצן ולחות מהאוויר.

ש

שפכים סניטריים
שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח – לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב.
שפכים תעשייתיים
שפכים, למעט שפכים סניטריים, שמקורם במקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מוצרים וחומרים, לרבות בתי חולים, וכל מקום המשמש לעיבוד, לאחסנה, לניקוי ולבדיקה של כל מוצר או חומר.

ת

תקן ISO14001
תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה למימוש מערכת ניהול סביבתית יעילה בארגון. המערכת מסייעת לארגונים לזהות, לנהל ולנטר השפעות סביבתיות של הארגון וכך לצמצם באופן קיצוני את "טביעת האצבע האקולוגית" שלה ולצמצם את הפגיעה בסביבה ואת חשיפת הארגון לתביעות משפטיות.
תו ירוק
תו ירוק, המוענק על ידי מכון התקנים הישראלי, מעיד על כך שפגיעתו של המוצר או השירות בסביבה פחותה.
01
02
03
סל הקניות ריק